• nordlys.jpg

Personvern

Du kan lese mer om vår personvernpolitikk her.   

Før du kjøper, og bruker tjenester fra ZEVS AS, avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme. Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

PERSONOPPLYSNINGER OG ANSVAR

Behandlingsansvarlig

ZEVS AS
Arnulf Øverlands vei 249
0763 OSLO

E-post:
Telefon: 45 88 43 41

UNDERLEVERANDØRER:

Linode LLC

Linode drifter en virtuell serverinfrastruktur, og ZEVS drifter egne virtuelle servere på denne infrastrukturen som brukes til hosting av kunders nettsider og tjenester. Linode LLC er et selskap med hovedkontor i USA, men dataene lagres til datasenter i Europa. For infrastruktur vi har tatt i bruk før 2020, ligger serverne i London. Nye servere som tas i bruk etter Februar 2020 er lokalisert i Frankfurt.

A2 Hosting Inc.

A2 Hosting Inc. har servereinfrastruktur både på Island, i Nederland og i USA. A2 Hosting Inc. har hovedkontor i USA og leverer hostingtjenester med selvbetjeningspanel for sluttkunden. Våre tjenester leveres fra både servere i USA og på Island.

Domeneshop AS

Domeneshop er et norsk firma som leverer registrartjenester.

Digital Rådgivning AS

Digital Rådgivning er et norsk firma som leverer registrartjenester.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger hentes inn for at ZEVS skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift. Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som ZEVS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen. Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i vår Tjenesteavtale. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert i WHOIS. Innsyn og retting. Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert.  Du kan kontakte oss dersom du ønsker innsyn. Denne informasjonen utleveres uten kostnad for deg.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende. ZEVS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp, tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon. 

SENSITIVE OG KONFIDENSIELLE PERSONOPPLYSNINGER

Ingen av ZEVS' tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Slike personopplysninger skal ikke oppgis til ZEVS under noen omstendigheter.

LINKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Kunden aksepterer at ZEVS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i Tjenesteavtalen: ZEVS plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.